• 1

Начало

Добре дошли в  корпоративния уебсайт на „Кепитъл Консепт лимитед” АД
Този сайт  има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията.

Тук може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития , материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството.