• 1

Междинни финансови отчети

2021

Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

 

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

 

Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

 

2020

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

 

Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

 

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

 

Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Kонсолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

 

Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г.

 

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

 

Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

 

2019

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

 

Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.

Kонсолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г.

 

Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.

Kонсолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.

 

Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

Kонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

 

Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

 

2018

Kонсолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Kонсолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

 

Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Kонсолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

 

Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.

Индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

Kонсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

 

Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Kонсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

 

Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г.

Индивидуален финансов отчет Q1 2018 г.

 

Kонсолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

Kонсолидиран финансов отчет Q4 2017 г.

 

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017

Междинен финансов отчет Q4 2017

 

2017

Kонсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2017

Kонсолидиран финансов отчет Q3 2017

 

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2017

Междинен финансов отчет Q3 2017

 

2016

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2016

Междинен финансов отчет Q2 2016

 

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2016

Междинен финансов отчет Q1 2016

 

2015

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2015
Междинен финансов отчет Q4 2015


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2015
Междинен финансов отчет Q3 2015


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2015

Междинен финансов отчет Q2 2015


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2015

Междинен финансов отчет Q2 2015


2014


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2014
Междинен финансов отчет Q4 2014


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2014
09.2014 УХ.xls

Междинен финансов отчет Q3 2014


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2014
06.2014.xls

Междинен финансов отчет Q2 2014


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2014
03.2014.xls

Междинен финансов отчет Q1 2014


2013


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2013
12.2013.xls

Междинен финансов отчет Q4 2013


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR


2012


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR


2011


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2011
Изтегли файловете като PDF


2010


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR2009


Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR


Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR