• 1

Годишни финансови отчети

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г.

 

Годишен одитиран финансов отчет -  2019 г.

Годишен одитиран финансов отчет -  2019 г.

 

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2018 г.

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2018 г.

 

Годишен одитиран финансов отчет -  2018 г.

Годишен одитиран финансов отчет -  2018 г.

 

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет -  2017 г.

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет -  2017 г.

 

Годишен одитиран финансов отчет -  2017 г.

Годишен одитиран финансов отчет - 2017 г.

 

Годишен финансов отчет - 2015 г.

Годишен финансов отчет - 2015 г.

 

Годишен финансов отчет - 2014 г.

Годишен финансов отчет - 2014 г.

reports_97.xls

 

Годишен финансов отчет - 2013 г.

Годишен финансов отчет - 2013 г.
12.2013 welcome kfn.xls

 

Годишен финансов отчет - 2012 г.

Годишен финансов отчет - 2012 г.
12.2012 welcome kfn.xls

 

Годишен финансов отчет - 2011 г.

 

Годишен финансов отчет - 2011 г.
12.2011 welcome kfn.xls

 

Годишен финансов отчет - 2010 г.

Годишен финансов отчет - 2010 г.
kfn 2010 welkom.xls

 

Годишен финансов отчет - 2009 г.
Годишен финансов отчет - 2009 г.
FSC report.xls

 

Отчет за дейността на Съвета на директорите на  „Уелкъм Холдингс” АД - 2008 г.
Otchet- Welcome.pdf

 

 

Одиторски доклад - 2008 г.
auditor's report_welcome.pdf

 

Финансов отчет - 2008 г.
BoD_report_welkome.pdf