• 1

Протоколи от проведени ОС

Протокол от годишното общо събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020

Материали

 

Протокол от годишното общо събрание на акционерите, проведено на 25.10.2019

Материали

 

Протокол от годишното общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 02.02.2018

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 08.09.2016

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2016

Материали

 

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.03.2016

Материали

 

Уведомление относно извънредно общо събрание на акционерите, свикано на 17.03.2016 (втора дата)

Материали

 

Уведомление относно извънредно общо събрание на акционерите, свикано на 02.03.2016

Материали

 

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 29.10.2015

Материали от проведено общо събрание

 

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 13.10.2015

Материали

 

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.08.2015

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 13.07.2015

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 07.07.2015

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 25.05.2015

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 16.03.2015

Материали

 

Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 12.03.2015

Материали