• 1

Предстоящи общи събрания

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 28.09.2020

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 28.09.2020 г.

 

Допълнителни материали за Общо събрание на акционерите на 25.10.2019

Допълнителни материали за Общо събрание на акционерите на 25.10.2019

 

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 25.10.2019

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 25.10.2019

 

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 29.06.2018

Покана и писмени материали за провеждане на  Общо събрание на акционерите на 29.06.2018