• 1

Регистрирано увеличение на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД

На 13 май 2016 г. Централен депозитар АД регистрира вписване на емисия акции от увеличението на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от закона за Комисията за финансов надзор.

Решение на съвета на директорите | Удостоверение за регистрация


« Назад към всички публикации