• 1

Уведомление, относно удължаване на срока на одиторската проверка на индивидуалния финансов отчет за 2018 г. на "Кепитъл Консепт Лимитед" АД.