• 1

Уведомление, относно удължаване на срока на одиторската проверка на консолидирания финансов отчет за 2018 г. на "Кепитъл Консепт Лимитед" АД

Уведомление, относно удължаване на срока на одиторската проверка на консолидирания финансов отчет за 2018 г. на "Кепитъл Консепт Лимитед" АД.

Уведомление


« Назад към всички публикации