• 1

Покана и писмени материали за провеждане на Общо събрание на акционерите на 25.10.2019