• 1

Допълнителни материали за Общо събрание на акционерите на 25.10.2019