• 1

Покана и писмени материали за провеждане на Общо събрание на акционерите на 28.09.2020 г.