• 1

Уведомление, за назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД